Mzdová a personální agenda

32 941 Kč/měsíc jsou průměrné mzdové náklady spojené s vlastním personalistou. Pro OSVČ nebo malé korporace je toto pádný důvod, proč služby v oblasti personalistiky outsorcingovat.

Také mnozí úspěšní podnikatelé zastávají názor, že interní zaměstnanec by neměl vidět do mezd svých nadřízený, kolegů a podřízených, proto i velké a úspěšné korporace v dnešní době přecházejí i přes velké množství vlastních zaměstnanců k externím poskytovatelům.

I v oblasti personalistiky jsme schopni pokrýt zajištění všech zákonných povinností potřebných ke správně vedené personální agendě s ohledem na úsporu finančních prostředků.