Daňová evidence

Dříve jednoduché účetnictví, je opravdu tak jednoduché? Na první pohled ano, poté co se hlouběji podíváte na tuto problematiku, zjistíte, že ne vždy soubor v Excelu postačí. Pro zpracování daňové evidence je potřeba mít dostatečné znalosti z oblasti daňové soustavy ČR, řešící daňově uznatelné výdaje, odpisy, silniční daň, v některých případech daň z přidané hodnoty, daň z příjmů apod.

Pro koho je vedení daňové evidence určené? Drobní podnikatelé a OSVČ pomocí daňové evidence snadno splní zákonné povinnosti při podnikání.