Výroční zprávy/reporting

Pro někoho povinnost, pro někoho správná příležitost, jak své výsledky prezentovat partnerům, investorům, zákazníkům apod.

Zamysleli jste se někdy, kolik času sami věnujete cizím brožurám, marketingovým předmětům, letákům, koneckonců výročním zprávám? Víte, do jakých kvadrantů směřuje Váš pohled při otevření brožury? Jak přehlednost informací a čísel rozhodne o tom, kolik daným stránkám věnujete času?

Tvorba materiálů, kterými chcete zaujmout a ohromit není alchymie, pouze vyvážená spolupráce marketingově a ekonomicky orientovaných lidí. My Vám právě tento tým nabízíme ke spolupráci, nepředáme finální výstup, dokud s ním nejste na 100 % přesvědčeni, veškeré korekce a zásahy v průběhu přípravy jsouceně a samozřejmostí jsou i průběžné konzultace.

Řídíme se a garantujeme heslem, že za práci, se kterou nejste spokojeni, honorář nepřevezmeme.