Business plán

 

Říkáte si k čemu si nechat sestavit business plán, když všechny své nápady nosíte převážně v hlavě a nemáte potřebu s nimi někoho seznamovat, natož je v písemné formě prezentovat? Z několikaleté praxe víme, že tento názor přestává platit ve chvíli, kdy se rozhodnete Vaše plány skutečně realizovat.

Už v první fázi Vám správně zpracovaný podnikatelský záměr odpoví na otázku, zda je Váš záměr reálný a alespoň nějakou šanci na úspěch. Důvodů, proč mít v ruce Váš záměr strukturovaně vypracovaný v přehledné formě je ale přeci jen víc. Nejčastějším důvodem bývá nedostatek vlastních finančních prostředků a v tu chvíli jste odkázáni na investory, společníky, obchodní partnery a banky a jste nuceni odpovídat na otázky typu: Co děláte? Co nabízíte? Co přesně potřebujete? V čem se lišíte od Vaší konkurence? Jakou garanci nabízíte?

Nejenže business plánem budou vymezeny Vaše cíle, stanovené portfolio výrobků/služeb, jasně strukturovány vlastní a cizí finance, přidané hodnoty podnikatelského záměru s ohledem na konkurenci a potencionální zákazníky, ale také získáte vypovídající podklady pro Vaši prezentaci osobám, u nichž se budete ucházet o spolupráci nebo finance.

Nabízíme Vám vypracování strukturovaného, přehledného business plánu se snadnou orientací s důrazem na podchycení výhod Vašeho podnikatelského záměru. Garantujeme individuální tvorbu, osobní přístup a zachování mlčenlivosti ohledně celého business plánu. Nedílnou součástí je i aktualizace plánu po prvním roce jeho realizace.