Založení společnosti

Přes 480 nově vydaných zákonů za rok 2013. Toto je nelichotivá bilance legislativy v České republice.  Samotný proces vzniku právoplatného podnikání, ať už formou právnické nebo fyzické osoby upravuje hned několik zákonů. Neztrácejte svůj čas tápáním v zákonech a nechte nás práci udělat za Vás.

Byť se to na první pohled nezdá, start podnikání definuje hned několik zákonů, zde jsme si dovolili zmínit ty nejpodstatnější: 

-          zákon č. 89/2012 Sb.

-          zákon č. 90/2012 Sb.

-          zákon č. 304/2013 Sb.

-          zákon č. 455/1991 Sb.

-          zákon č. 337/1992 Sb. 

Součástí nabízené služby je úvodní bezplatná schůzka, kde se seznámíme s Vaší představou o podnikání. Závěrem této schůzky je vyhodnocení poskytnutých informací a navržení nejvhodnější formy podnikání. Poté za Vašeho souhlasu stanovíme harmonogram jednotlivých právních úkonů a na Vaše přání budete detailně seznámeni se všemi nutnými procesy. Samozřejmostí je zastupování při schůzkách s notáři a příslušnými úřady.